بر اساس رویکرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبنی بر لزوم توجه به نظام­های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه جدید جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد. لطفا قبل از ارسال مقاله بخش راهنمای نویسندگان را به طور دقیق مطالعه فرمایید.

به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 02/02/1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری از این تاریخ نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار از نرم­ افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید.

 

بدین وسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می رساند پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، نویسندگان محترم می بایست برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) به حساب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ به صورت مقاله کامل، مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزار تومان) و گزارش کوتاه مبلغ 500000 ریال (50 هزار تومان)دیگر برای تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

** شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت شعبه دانشگاه منابع طبیعی (کد 31500) به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

*** شماره شبا حساب بانک تجارت جهت واریز هزینه داوری و چاپ:

 IR110180000000003150062380

توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 

 

 

اهداف مجله الکترونیک مدیریت خاک وتولید پایدار به عنوان یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به مدیریت خاک و تولید پایدار توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم خاک ایران سالانه در چهار شماره منتشر میشود.

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-164 

4. بررسی تأثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

صفحه 65-84

محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ آرمین اسکوئیان؛ احسان اسکوئیان؛ جواد شباهنگ


8. تأثیر کود دامی و بیوچار آن بر جذب و آبشویی متریبیوزین در یک خاک شن لومی

صفحه 137-150

کلثوم عبداللهی؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ پونه ابراهیمی؛ قربانعلی روشنی


9. بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک

صفحه 151-164

سعیده صادقی؛ فرشاد کیانی؛ محمداسماعیل اسدی؛ بهنام کامکار؛ سهیلا ابراهیمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-1267
شاپا الکترونیکی
2322-1275

بانک ها و نمایه نامه ها