بر اساس رویکرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبنی بر لزوم توجه به نظام­های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه جدید جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد. لطفا قبل از ارسال مقاله بخش راهنمای نویسندگان را به طور دقیق مطالعه فرمایید.

به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 02/02/1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری از این تاریخ نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار از نرم­ افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید.

 

بدین وسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می رساند پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، نویسندگان محترم می بایست برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) به حساب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ به صورت مقاله کامل، مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزار تومان) و گزارش کوتاه مبلغ 500000 ریال (50 هزار تومان)دیگر برای تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

** شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت شعبه دانشگاه منابع طبیعی (کد 31500) به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

*** شماره شبا حساب بانک تجارت جهت واریز هزینه داوری و چاپ:

 IR110180000000003150062380

توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 

 

 

اهداف مجله الکترونیک مدیریت خاک وتولید پایدار به عنوان یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به مدیریت خاک و تولید پایدار توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم خاک ایران سالانه در چهار شماره منتشر میشود.

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-150 

3. تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک

صفحه 47-64

اعظم جعفری؛ حسان غجه پور؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمود آبادی


4. بررسی ویژگی‌های جذبی کربن آلی خاک با روش طیف‌سنجی آزمایشگاهی در مناطق مستعد تولید ریزگرد استان خوزستان

صفحه 65-81

منصور چترنور؛ احمد لندی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسینعلی بهرامی


5. اثر زغال‌زیستی کاه‌گندم و نئوپان اشباع شده با آهن بر جذب آهن و رشد دو رقم سویا در یک خاک آهکی

صفحه 83-100

جلال الدین خال لی زاده؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ عبدالرضا قرنجیکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-1267
شاپا الکترونیکی
2322-1275

بانک ها و نمایه نامه ها