نویسنده = ابراهیم زینلی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرپلیمر سوپر جاذب200A بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی خاک و رشد ریشه گندم دیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-115

ثریا بندک؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی


2. شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم‏های مختلف تولیدی در خراسان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 149-169

امیر بهزاد بذرگر؛ افشین سلطانی؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور