نویسنده = امیر بهزاد بذرگر
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم‏های مختلف تولیدی در خراسان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 149-169

امیر بهزاد بذرگر؛ افشین سلطانی؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور