نویسنده = حجت امامی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ای

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 139-145

فاطمه نقی زاده اصل؛ حمیدرضا عسگری؛ حجت امامی؛ محمد جعفری


2. تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 147-158

الهام امیری خبوشان؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ محمدرضا مصدقی


3. مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان‌آب و هدر رفت خاک

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-99

حجت امامی؛ نواز اله مرادی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت