نویسنده = فرهاد خرمالی
تعداد مقالات: 4
1. کانی شناسی رس و تکامل خاک‌ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 97-114

اغول سونا قلی زاده؛ فرهاد خرمالی؛ آرش امینی؛ فرشاد کیانی


2. استفاده از رادیونوکلوئید سزیم-137 در تخمین فرسایش خاک های حوزه آبخیز شصت-کلاته استان گلستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 133-147

نیلوفر بابانژاد؛ فرشاد کیانی؛ عبدالمجید ایزد پناه؛ فرهاد خرمالی؛ فرید اصغری زاده


3. تأثیر تلقیح باکتری حل‌کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت‌دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-90

سید عبدالصاحب حسینی؛ محسن علمائی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی