نویسنده = شکراله اصغری
تعداد مقالات: 1
1. اثرات لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی گندم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-70

سولماز فتح العلومی؛ شکراله اصغری؛ اسماعیل گلی کلانپا