نویسنده = محمد هادی فرپور
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر پلیمرها بر میزان رطوبت خاک و برخی شاخص های رشدی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-152

مهدی سرچشمه پور؛ محمد هادی فرپور؛ معصومه سرمست


2. تاثیر عوامل محیطی و خاکساز بر تنوع خاک های مناطق کرمان و لاله زار

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 69-106

اعظم جعفری؛ سمیرا کشتکار؛ محمد هادی فرپور


3. بررسی تشکیل و تکامل خاک‌ها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-64

سپیده اعتدالی دهکردی؛ سید علی ابطحی؛ محمدحسن صالحی؛ جواد گیوی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید باقرنژاد


4. خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رسی خاک های حاوی زئولیت منطقه رفسنجان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 101-118

نگار یزدانی جهرمی؛ محمد هادی فرپور؛ مصطفی کریمیان اقبال