نویسنده = رضا قربانی نصرآبادی
تعداد مقالات: 7
1. اثر کاربرد سرباره مس همراه با ترکیبات آلی بر آهن قابل عصاره‌گیری به وسیله DTPA و برخی ویژگی-های یک خاک آهکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-60

الهام میرپاریزی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه بختیاری


2. تأثیر تلقیح باکتری حل‌کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت‌دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-90

سید عبدالصاحب حسینی؛ محسن علمائی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی


3. تأثیر روش کاربرد و سطوح مختلف اسیدهومیک بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گیاه کلزا (Brassica napus L.)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-17

مجتبی بارانی مطلق؛ طالب نظری؛ اسماعیل دردی پور؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی


5. ارزیابی صفات محرک رشدی برخی از جدایه‌های باکتری ازتوباکتر بومی خاک‌های استان گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 233-246

افشین بهروز؛ محسن علمائی؛ سید علی رضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی


6. بررسی برخی ویژگی های افزاینده رشدی جدایه های باکتریایی بدست آمده از کود‌های جانوری و شناسایی جدایه‌های برگزیده

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 129-144

الهام نورزاده روشن؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ احمد یامچی