نویسنده = سیف‌اله فلاح
تعداد مقالات: 4
1. اثر کشت مخلوط سویا و بادرشبویه برکارایی جذب عناصر غذایی ضروری تحت سیستم کوددهی آلی و غیرآلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-42

مریم روستایی؛ سینا فلاح؛ علی عباسی سورکی


2. تأثیر روش کاربرد و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه سیر ( Allium sativum)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 107-121

سیف‌اله فلاح؛ زهرا امین؛ علی عباسی سورکی