نویسنده = سید علیرضا موحدی نائینی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر کود دامی و بیوچار آن بر جذب و آبشویی متریبیوزین در یک خاک شن لومی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-150

10.22069/ejsms.2019.15991.1855

کلثوم عبداللهی؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ پونه ابراهیمی؛ قربانعلی روشنی


2. اثر کاربرد سرباره مس همراه با ترکیبات آلی بر آهن قابل عصاره‌گیری به وسیله DTPA و برخی ویژگی-های یک خاک آهکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-60

10.22069/ejsms.2018.15064.1816

الهام میرپاریزی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه بختیاری


3. تاثیرپلیمر سوپر جاذب200A بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی خاک و رشد ریشه گندم دیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-115

10.22069/ejsms.2017.11867.1681

ثریا بندک؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی


4. تأثیر تلقیح باکتری حل‌کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت‌دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-90

10.22069/ejsms.2018.12804.1728

سید عبدالصاحب حسینی؛ محسن علمائی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی


5. اثر شاخصهای پایداری خاکدانه بر عملکرد گندم در یک خاک با سطح ویژه بالا تحت روش های مختلف خاک‌ورزی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 171-191

مهدی حسینی؛ قربانعلی روشنی؛ سید علیرضا موحدی نائینی