نویسنده = مجتبی بارانی مطلق
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر کود دامی و بیوچار آن بر جذب و آبشویی متریبیوزین در یک خاک شن لومی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-150

کلثوم عبداللهی؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ پونه ابراهیمی؛ قربانعلی روشنی


2. اثر کاربرد سرباره مس همراه با ترکیبات آلی بر آهن قابل عصاره‌گیری به وسیله DTPA و برخی ویژگی-های یک خاک آهکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-60

الهام میرپاریزی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه بختیاری


3. تأثیر روش کاربرد و سطوح مختلف اسیدهومیک بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گیاه کلزا (Brassica napus L.)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-17

مجتبی بارانی مطلق؛ طالب نظری؛ اسماعیل دردی پور؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی


4. اثر برهم کنش آهن و سرب بر رشد و جذب آنها در شاهی (Lepidium sativum L.)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-59

اسماعیل دردی پور؛ محمد علیدادی خلیلی ها؛ مجتبی بارانی مطلق


5. بررسی سرعت جذب آمونیوم در سری های مختلف خاک های استان گلستان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 287-304

صفیه چرکزی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سعید نصراله نژاد