نویسنده = الهام نورزاده روشن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی ویژگی های افزاینده رشدی جدایه های باکتریایی بدست آمده از کود‌های جانوری و شناسایی جدایه‌های برگزیده

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 129-144

الهام نورزاده روشن؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ احمد یامچی