نویسنده = محمد بابااکبری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شاخص‌های خطرپذیری فلزات سنگین ناشی از مصرف سبزیجات شهرستان ورامین

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-133

محمد بابااکبری؛ مریم شکوری؛ اکبر حسنی


2. تأثیر جهت و فاصله از کارخانه پرهام‌روی زنجان بر غلظت و فاکتور انتقال روی در ورک و سلمه‌تره

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 49-68

محمد بابااکبری ساری؛ رضا عسگری؛ مهدی تفویضی؛ تورج خوش‌زمان