نویسنده = کمال سادات اسیلان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر کامپوزیت‌ اوره-پودر پوست میوه انار بر مقدار جذب فسفر، آهن و عملکرد دانه در ذرت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 143-153

اکرم السادات حاجی رضا؛ ملیحه قربانی؛ حسین صباحی؛ سیروس منصوری فر؛ کمال سادات اسیلان