نویسنده = کمال نبی اللهی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تخمین شوری خاک با استفاده از روش‌های طیف سنجی، القاءگر الکترومغناطیس و سنجش از دور

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-117

کمال نبی اللهی؛ کامران عزیزی؛ مسعود داوری


2. پیش‌بینی شوری خاک با استفاده از رگرسیون درختی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه قروه استان کردستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 115-129

شیرین مرادیان؛ کمال نبی اللهی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی