نویسنده = غلامعباس قنبریان
تعداد مقالات: 1
1. مدل‏سازی تاثیر تبدیل پوشش گیاهی و تغییر اقلیم بر دینامیک ذخیره کربن آلی خاک در یک اکوسیستم پیچیده

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-99

بیژن آزاد؛ سید فخرالدین افضلی؛ غلامعباس قنبریان