نویسنده = مهدی زارعی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر قارچ کلاروییدوگلوموس اتونیکاتوم، ورمی‌کمپوست و منابع فسفات بر کلنیزاسیون ریشه و رشد کاهو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-181

اناهیتا خسروی؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی


3. اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آرباسکولار بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی با سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجفعلی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی