نویسنده = پیمان عباس زاده دهجی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 205-218

زهرا رمضانی؛ محسن حمید پور؛ پیمان عباس زاده؛ عیسی اسفندیارپور


3. تاثیر تعامل قارچGlomus mosseae وباکتری‌های Pseudomonas putida و Rhizobium leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-108

پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ فرهاد رجالی


4. تغییرات شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 193-214

علیرضا گلستانی‌فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ آمال آرین؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ مهدی تفویضی؛ نجمه سالاری بردسیری