کلیدواژه‌ها = فسفر
تعداد مقالات: 9
2. تاثیر باکتری های حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخی ویژگی های گندم

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-125

مجتبی نوروزی مصیر؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ اکبر قدم خانی


3. اثر کشت مخلوط سویا و بادرشبویه برکارایی جذب عناصر غذایی ضروری تحت سیستم کوددهی آلی و غیرآلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-42

مریم روستایی؛ سینا فلاح؛ علی عباسی سورکی


5. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر خصوصیات شیمیایی برگ پرتقال (تامسون ناول)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-106

شاهین شاهسونی؛ صدیقه گران ملک؛ شاهرخ قرنجیک


8. امکان سنجی استفاده از ظرفیت بافری فسفر (PBC) برای تخمین فسفر قابل‌جذب ذرت در برخی خاک‌های آهکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-104

عادل ریحانی تبار؛ محمد رضا مقصودی؛ نصرت اله نجفی