کلیدواژه‌ها = فرسایش بادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فرسایندگی بادهای ایستگاه‎های سینوپتیک استان کرمان با استفاده از گل‎باد، گل‎طوفان و گل‎ماسه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-43

سمیرا زمانی؛ مجید محمودآبادی؛ نجمه یزدان پناه؛ محمدهادی فرپور


2. بررسی اثر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان در شرایط آزمایشگاهی و تونل باد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-251

فاطمه ارزاقی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ احمد فرخیان فیروزی