کلیدواژه‌ها = ارقام گندم
تعداد مقالات: 1
1. اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر جذب و انتقال برخی از عناصر در دو رقم گندم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 155-173

وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ مژگان سپهری؛ داود رحمانی ایرانشاهی