کلیدواژه‌ها = باگاس نیشکر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیمارهای آلی و معدنی بر غلظت فلزات سنگین در یک خاک آلوده و اندام هوایی تربچه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 175-193

بابک متشرع زاده؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ منصوره کریمی