کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
تعداد مقالات: 2
1. جذب سطحی بور به‌وسیله‌ی کانی بیوتیت: اثر pH، قدرت یونی و ماهیت محلول زمینه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 161-173

محسن حمید پور؛ فریده زارع پور رفسنجانی


2. بررسی سرعت جذب آمونیوم در سری های مختلف خاک های استان گلستان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 287-304

صفیه چرکزی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سعید نصراله نژاد