کلیدواژه‌ها = باکتری‌های ریزوبیومی
تعداد مقالات: 1
1. کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L) در اثر تلقیح با ریزوبیوم‌های محرک رشد گیاه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-41

داود سقفی؛ حسینعلی علیخانی؛ بابک متشرع زاده