کلیدواژه‌ها = کود آلی
تعداد مقالات: 6
3. ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شرکت صنایع فولاد خوزستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-78

محبوبه لجمیراورک نجاتی؛ نفیسه رنگ زن؛ حبیب اله نادیان؛ بیژن خلیلی مقدم


4. ارزیابی جمعیت و وزن زنده کرم‌های خاکی تحت تاثیر کودهای شیمیایی و آلی در خاک یک باغ

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 117-131

مجتبی یحیی آبادی؛ امیر حسین حمیدیان؛ سهراب اشرفی


6. تاثیر قارچ کلاروییدوگلوموس اتونیکاتوم، ورمی‌کمپوست و منابع فسفات بر کلنیزاسیون ریشه و رشد کاهو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-181

اناهیتا خسروی؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی