کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 8
4. ارزیابی تحمل به شوری دو رقم زیتون بر اساس شاخص های رشد و تحلیل روابط رگرسیونی آنها باشوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-100

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان


5. اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آرباسکولار بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی با سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجفعلی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی


6. بررسی اثر باکتری های محرک رشد بر غلظت برخی عناصر غذایی تحت شرایط آبیاری با آب شور در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 177-190

ساره رجبی اگره؛ محمد علی بهمنیار؛ کاظم خاوازی


7. اثر باکتری Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli بر رشد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و جذب عناصر غذایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 165-180

مژگان سپهری؛ وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ هادی اسدی رحمانی؛ علی صادقی حصنی


8. کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L) در اثر تلقیح با ریزوبیوم‌های محرک رشد گیاه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-41

داود سقفی؛ حسینعلی علیخانی؛ بابک متشرع زاده