کلیدواژه‌ها = پسماند کمپوست قارچ
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پسماند کمپوست قارچ بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر پرمصرف در کاهو رقم"سیاهو"(Lactuca sativa L.)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 113-129

اسماعیل گلی کلانپا؛ ناصر امانی؛ بهروز اسماعیل پور