کلیدواژه‌ها = هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. وابستگی اندازه‌گیری‌های هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه‌ای به اندازه استوانه در یک خاک لوم رسی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 161-175

هیوا خانی چراغبدال؛ حبیب خداوردیلو؛ حسین عسگرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی