کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی : الگوی کشت
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر سیاست کاهش مصرف کود و آب در استان مازندران ( مطالعه موردی شهرستان بهشهر)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 247-259

ملیحه آق ارکاکلی؛ رامتین جولایی؛ علی کرامت زاده؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی