تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of compost and sewage sludge applications on the distribution of cadmium, lead and nickel in two calcareous soils