بررسی امکان استفاده از زئولیت در ترکیب با مواد آلی مختلف به عنوان بستر کاشت گیاه دراسنا (Dracaena marginata Ait.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of Zeolite usage combined with different organic matters as a growth media of Dracaena marginata Ait.