دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-165 
1. تأثیر ویژگی‌های خاک و کاربرد کود دامی بر ویژگی‌های رویشی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L)

صفحه 1-21

محمد رفیعی الحسینی؛ محمدحسن صالحی؛ سمانه جوادی؛ زهره مصلح؛ عبدالرحمان محمدخانی


4. ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شرکت صنایع فولاد خوزستان

صفحه 61-78

محبوبه لجمیراورک نجاتی؛ نفیسه رنگ زن؛ حبیب اله نادیان؛ بیژن خلیلی مقدم


7. تاثیر باکتری های حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخی ویژگی های گندم

صفحه 111-125

مجتبی نوروزی مصیر؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ اکبر قدم خانی


9. بررسی تأثیر کامپوزیت‌ اوره-پودر پوست میوه انار بر مقدار جذب فسفر، آهن و عملکرد دانه در ذرت

صفحه 143-153

اکرم السادات حاجی رضا؛ ملیحه قربانی؛ حسین صباحی؛ سیروس منصوری فر؛ کمال سادات اسیلان


10. بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides)

صفحه 155-165

علیرضا منصوریان؛ آتوسا وزیری؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی