دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-178 
3. ارزیابی تعمیم‌پذیری مدل جنگل تصادفی برای پیش‌بینی کلاس‌های خاک در سطح زیرگروه

صفحه 45-64

محمد جمشیدی؛ محمد امیر دلاور؛ روح الله تقی زاده؛ کلبی برانگارد


8. ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک و ارتباط آن با عملکرد برنج در شالیزار‌های مرکزی استان گیلان

صفحه 135-150

نفیسه یغمائیان مهابادی؛ سمیرا همتی؛ محمدباقر فرهنگی؛ عاطفه صبوری


10. بررسی تاثیر کشت دراز مدت نیشکر بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک‌های کشت و صنعت کارون‌، استان خوزستان

صفحه 165-178

عبدالامیر معزی؛ مسعود صادقی میانرودی؛ علی غلامی؛ تیمور بابائی نژاد؛ ابراهیم پناهپور