نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه‌ی بافت

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 159-172

حسین شیرانی؛ مطهره حبیبی؛ اردوان کمالی؛ عیسی اسفندیارپور