نویسنده = ������ �������� ���������������� ������ ��������
پیش‌بینی شوری خاک با استفاده از رگرسیون درختی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه قروه استان کردستان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 115-129

10.22069/ejsms.2018.13223.1741

شیرین مرادیان؛ کمال نبی اللهی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی