نویسنده = ������������ ������������������ ��������
تاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب روی و شاخص‌های رشدی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 63-82

10.22069/ejsms.2018.14590.1800

سحر منجزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ عبدالامیر معزی؛ محمد محمودی سورستانی