نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر رشد گیاه گازانیا (Gazania rigens L.)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 107-125

10.22069/ejsms.2022.19325.2034

مهدی اسماعیلی؛ سپیده کلاته جاری؛ فواد فاتحی؛ مرجان دیانت