نویسنده = ������������ ������������
مروری بر روش‌های اندازه‌گیری کربن خاک‌: ملاحظات تجربی، مزایا و معایب

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-30

10.22069/ejsms.2021.18039.1955

صبا باقریفام؛ محمد امیر دلاور؛ پیمان کشاورز؛ علیرضا کریمی


مقایسه ی شاخص های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-23

عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ سمیه السادات حسینی؛ محمدهادی فرپور؛ علیرضا کریمی