نویسنده = �������� �������������� ������ ��������
اثر بافت و ساختمان خاک و گیاه تربچه بر مقدار نیکل در خاک، زه‌آب و گیاه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 71-86

10.22069/ejsms.2017.10080.1600

حمیدرضا الماسی؛ آزاده صفادوست؛ علی اکبر صفری سنجانی


پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 33-60

علی اکبر صفری سنجانی؛ منیره افضل پور