نویسنده = �������� ���������� �������� ������
اثر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در جنگل باغ شادی هرات، استان یزد

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 347-354

اصغر مصلح آرانی؛ فهیمه الفتی؛ حمید رضا عظیم زاده