تأثیر سیستم های مختلف آبیاری در حرکت جانبی کود اوره نشان دار در کرتچه ایزوتوپی گیاهان کاهو و چغندر قند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of different irrigation systems on lateral movement of labeled urea fertilizer in nitrogen-15 microplot under lettuce and sugar beet cultivation