بررسی تغییرات مقادیر سرب قابل استخراج با عصاره گیرهای مختلف در ریزوسفر و توده خاک ذرت و کلزا و مقادیر سرب در این دو گیاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessment of lead extractable changes with different extractants in rhizosphere and bulk soil of corn (Zea mays) and canola (Brassica napus) and lead amounts in these two plants