فراهمی و جزءبندی فسفر معدنی در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Availability and fractionation of inorganic phosphorus in a sewage sludge-amended calcareous soil