تأثیر تغییر کاربری اراضی بر فعالیت آنزیمی خاک در جلگه سلدوز (آذربایجان غربی- نقده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of land use changes on soil enzyme activity in Sulduz plain (Naqadeh-West Azarbaijan)