اثر باکتری های حل کننده سیلیکات بر آزادسازی پتاسیم از کانی میکایی گلوکونیت در ریزوسفر گیاه کلزا (Brassica napus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of silicate dissolving bacteria on potassium release from glauconite in Canola (Brassica napus) rhizosphere