روابط شکل های فسفر معدنی و آلی با رشد ذرت و جذب فسفر در برخی خاک های استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Relationships between inorganic and organic phosphorus fractions with corn growth and phosphorus uptake in some soils of East Azerbaijan Province