تأثیر مواد ابرجاذب بر تغییرات زمانی مکش، توزیع منافذ و رطوبت قابل استفاده خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of superabsorbent polymers on temporal variability of suction, porosity distribution and available water