تأثیر آلودگی سربی(Pb ) بر کیفیت بیولوژیک خاک تحت پوشش گیاهی گل گندم ( Centaurea cyanus )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Soil biologic quality as influenced by lead (Pb) contamination under Centaurea (Centaurea cyanus) vegetation