تأثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of short-time management practices on sustainability functions in a saline-sodic soil