بررسی امکان جذب سرب و کادمیوم توسط گیاه گوجه فرنگی در حضور باکتری های PGPR و قارچ میکوریزی آربوسکولار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessment of lead and cadmium uptake by tomato plant in the presence of PGPR and arbuscular Mycorrhizal fungi